Remove this ad

#25 [url]

Nov 27 07 8:19 PM

พอดีไปแฮ้ปภาพกุหลาบแวร์ซายล์ เวอร์ชั่นอนิเมจากเว็บกาโม่แมนมาได้ เลยขอเอามาแปะไว้ด้วยกันนะคะ

wingtipcafe/emo02.gif สวยไปคนละแบบนะคะ
--------------------
Click here to view the attachment

Quote    Reply   

#38 [url]

Jun 20 09 2:36 PM

สำหรับผลงานของ อ.Riyoko ได้อ่านอยู่เรื่องเดียวจริงๆ
คือเรื่องกุหลาบแวร์ซายด์ แต่ก็ชอบการวาดรูปของอาจารย์
ลงสีสวย ลายเส้นละเอียดแท้หน้อ..... wingtipcafe/emo48.gif

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help