Remove this ad

#26 [url]

Aug 10 08 8:52 PM

รูปสุดท้ายแล้วค่ะ
(ส่วนที่เหลือในหนังสือเป็นการ์ตูนสั้น 7 เรื่อง แล้วจะสแกน raw ส่งไปที่กล่องของคุณ Chihaya ทีหลังค่ะ)


--------------------
Click here to view the attachment

Quote    Reply   

#27 [url]

Aug 12 08 3:08 PM

ภาพสวยมากเลยค่ะ เห็นอาร์ติสที่วาดสไตล์โกธิคแล้วก็ต้องนับถือเลย ดีเทลเยอะจริงๆ ^^

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help