Lead

Feb 19 08 3:57 PM

Tags : :

กระทู้นี้สำหรับรีพอร์ตสมาชิกที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม สมาชิกที่ถูกรีพอร์ตจะถูกเตือน (warning) หากเคลียร์ตัวเองได้สัญลักษณ์จะหายไป หากถูกเตือนซ้ำซ้อนถึง 3 ครั้งจะถูกพิจารณาให้แบนออกจากบอร์ด

อย่ามีชื่อใครอยู่ในนี้แหละเป็นดี wingtipcafe/emo41.gif