Remove this ad

#81 [url]

Jan 13 08 2:05 PM

เจ้าชาย Estor

user posted image


เจ้าหญิง Daisy

user posted image

user posted image


เจ้าชายฟลอริโอ กะ เจ้าหญิงอีลูเซีย (ไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่า)

user posted image

Quote    Reply   
Remove this ad

#82 [url]

Jan 27 08 1:31 PM

ภาพวาดผลงานของอาจารย์ที่อยู่หลังปกหนังสือการ์ตูนรายเดือนค่ะ

user posted image

Credit : photozou.jp


user posted image

Credit : yahoo.co.jp


หนังสือที่อาจารย์วาดค่ะ

user posted image

Credit : pochi13com

Quote    Reply   

#84 [url]

Aug 17 08 11:46 PM

เคยได้รับกระดาษภาพร่างก่อนที่จะเป็นภาพสวยๆจากอาจารย์ค่ะ กระดาษมันใหญ่มาก สแกนตกหล่นไปบ้าง เพราะเครื่องสแกนได้ถึงกระดาษขนาด F14 เท่านั้นค่ะ

ภาพนี้รอลงสีเป็นภาพสวยๆ

user posted image


ส่วนภาพนี้ก็วาดเสร็จแล้ว รอลงพิมพ์คำพูดในช่องค่ะ

user posted image

ทั้งสองภาพข้างบนนี้มาจากเรื่อง Alfheim no Kishi ค่ะ

Quote    Reply   

#90 [url]

Sep 3 08 8:41 PM

มาจากเว็บภาษาจีนค่ะ

Credit : comic.book.sina.com.cn

รูปถ่ายอาจารย์ Nakayama Seika ค่ะ wingtipcafe/emo48.gif

user posted image


Alfheim no Kishi

user posted image

user posted image

user posted image

Quote    Reply   
Remove this ad

#93 [url]

Sep 15 08 5:59 PM

ภาพจากกระดาษเขียนจดหมาย ของแถมใน Princess รายเดือน

user posted image


ต่อไปเป็นภาพจากโปสการ์ดค่ะ

ฟลาวเวอร์ดราก้อน (ชอบมากๆ)

user posted image

user posted image

user posted image

Quote    Reply   

#97 [url]

Feb 9 09 4:25 PM

วันนี้วันหยุด ทุกคนสบายดีหรือเปล่าคะ wingtipcafe/emo48.gif

มาแปะรูปต่อค่ะ

Credit : jeanne-go-to-hell.blogspot.com

user posted imageหนังสือออกมาใหม่ค่ะ วางแผงกุมภาพันธ์2009 wingtipcafe/emo37.gif

ロビン~風の都の師弟~ เล่ม 1

credit : mankyo2.up.seesaa.net

user posted image

user posted image

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help